Umowa zlecenie 2022. Zmiany w przepisach

Umowa zlecenie jest jedną z opcji zawierania umów między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Na mocy tej umowy zleceniobiorca zgadza się na wykonanie określonego zadania. Ten rodzaj umowy nie daje zleceniodawcy ścisłych zasad podporządkowania zleceniobiorcy w kwestii wykonania danej czynności.  Dlatego może on określać w jakim czasie, miejscu i jakimi metodami będzie dążył do osiągnięcia celu określonego w umowie. W roku 2022, wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu nastąpiły zmiany w kwestii umów zlecenie. Najistotniejszą będzie brak możliwości odliczania od zaliczki podatku składki zdrowotnej. Poza tym podatnik ma prawo do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek od podatku. Jest to regulowane na mocy złożonego przez podatnika wniosku. Na mocy umowy zlecenie, zleceniodawca musi się stosować do minimalnej stawki wynagrodzenia za świadczoną usługę.

Czym się charakteryzuje umowa zlecenie?  


Umowa zlecenie 2022, o której szerzej napisano na stronie  https://cuk.pl/porady/umowa-zlecenie-2022 różni się od umowy o pracę znacząco. Chociaż jej charakter zdaje się być dla zleceniobiorcy bardziej luźny, nie daje mu tylu uprawnień, co umowa o pracę. W przypadku umowy zlecenie podmiot wykonujący zlecenie nie ma prawa do urlopu, świadczeń chorobowych lub wypracowania nadgodzin. W przypadku tej umowy żadna ze stron nie musi zachować okresu wypowiedzenia. Odbywa się to automatycznie. Umowa o pracę daje w tej kwestii większą ochronę, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Jako pracownik lub zleceniobiorca należy być w pełni świadomym i poinformowanym o rodzaju zawartej umowy oraz ściśle tych zapisów pilnować. Nie może dojść do sytuacji, kiedy pracodawca zleca umowę zlecenie, której zakres świadczy o umowie o pracę. Jest to nadużycie i działanie na niekorzyść pracownika. Umowa zlecenie nie wpływa na staż pracy. Jest tylko zapisem regulującym obowiązki każdej ze stron. Dlatego jest traktowana raczej jako sytuacja przejściowa niż stały sposób zarobkowania. Tylko umowa o pracę daje większą stabilizację życiową i uprawnienia, które są ważne dzisiaj, ale także i będą przydatne w przyszłości.